Welzijnscoaching

Wanneer je hond gedrag vertoont dat je storend vindt (onophoudelijk blaffen, opspringen, uitvallen aan de lijn) kan het nuttig zijn de situatie van op een afstandje te bekijken. Ik help je graag een stap terug te zetten en samen stil te staan bij wie je hond is, wat hij wil en wat hij nodig heeft.

In een eerste bezoek observeren we samen het gezin. Hoe leeft de hond? Hoe leven de mensen? Hoe voelt de hond zich in verschillende dagelijkse situaties? Op basis van de verkregen informatie geef ik individueel aangepast advies. De bedoeling is het welzijn van de hond en zijn mens(en) te verhogen, zodat iedereen op een fijnere manier kan samenleven.

Vaak wordt er met meer dan één bezoek gewerkt, zodat we de situatie kunnen opvolgen en evalueren. Alles gebeurt op maat, dus ik kan niet voorspellen hoe lang een bezoek duurt of hoeveel sessies er nodig zijn.

Tarieven
Eerste bezoek: € 50 per uur
Elke daaropvolgende gedragstraining: € 40 per uur
Vervoersonkosten: € 0,35 per gereden kilometer (wordt niet toegepast bij verplaatsingen binnen een straal van 10 km rond Sint-Joris-Winge)

Alle documenten, trainingsschema’s en mailing zijn bij de prijs inbegrepen.